Menu
Info omand ja isikuandmete kaitse


Kogu antud veebilehel olev informatsioon on Profi Eesti omand. Selle kopeerimine täielikult või osaliselt, samuti tekstide, fotode ja kujutiste kasutamine väljaandja kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud. Mistahes antud kodulehel oleva materjali kasutamise puhul võta ühendust toimetusega: info@profieesti.ee

Kõiki isikuandmed, mille veebikeskkonna kasutajad edastavad Profi Eestile, võib Profi Eesti kasutada üksnes järgmistel eesmärkidel:

a) andmete töötlemiseks ettevõtte siseseks kasutamiseks;

b) kasutajale tagasiside ja uudiste edastamiseks e-posti või muul teel;

c) Profi Eesti muude toodete ja teenuste kohta informatsiooni edastamiseks;

d) kasutajale personaalsete teenuste osutamiseks;

e) statistilise analüüsi ja turu-uuringute aruannete koostamiseks.

Profi Eesti tohib tema valduses olevaid isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele üksnes isikuandmete kaitse seaduses lubatud juhtudel.